Adres: Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Cd. No:14 Osmangazi /BURSA

Telefon: (0224) 263 00 00

GMS1 : (0535) 841 55 95

GMS2 : (0533) 513 43 66

GMS3 : (0533) 715 76 78